Als kind/puber en als scholier heb ik veel getekend en geschilderd.

In mijn arbeidzame leven kon ik hier geen tijd voor vinden. Daarom besloot ik in 2009 deze liefde verder te verdiepen en te ontwikkelen en ben ik een opleiding aan de Klassieke Academie voor schilderkunst in Groningen gaan volgen.

Het afstudeerthema was voor mij het portret.
Na mijn eindexamen in 2014 houd ik me vooral bezig met het schilderen van mensen en dieren,
‘het leven’, met een voorliefde voor het portret.
Het licht speelt in mijn schilderijen altijd een bijzondere rol en is voor mij een middel om de emotie en het gemoed van de mens bloot te leggen.

Bij voorkeur schilder ik op paneel met olieverf.